Is uw partij niet almaar harder geworden? De boetes die uw partijgenote Liesbeth Homans plant voor vreemdelingen in sociale woningen die geen Nederlands spreken, worden zelfs door uw coalitiepartner Open VLD ter discussie gesteld.

BOURGEOIS: Wij zijn helemaal niet harder geworden. Wat de kennis van het Nederlands betreft, willen we evolueren van een inspannings- naar een resultaatsverbintenis. Maar dat zal langzaam en gradueel zijn. Wij vragen gewoon dat mensen onze taal leren, zodat ze met hun buren kunnen praten, zodat ze de opvoeding van hun kinderen kunnen volgen op school. Dat is een kwestie van emancipatie, niet van hardheid.

Niet iedereen leert even makkelijk een vreemde taal.

BOURGEOIS: En daar zullen we rekening mee houden. Er zijn mensen die onze taal niet willen, niet mogen of niet kunnen leren. Voor wie het niet kan, zullen we mild zijn. We zullen analfabeten heus geen boetes geven. Bij wie niet wil of niet mag – vrouwen omdat ze niet mogen onder druk van hun man, bijvoorbeeld – zullen we ingrijpen. Maar we zullen het recht op wonen nooit aantasten. Wij doen dat op maat, we worden daar in het buitenland zelfs voor geprezen.

Beschouwt u dat ook als een breuk met het veeleer linkse wereldbeeld?

BOURGEOIS: Ik baal eerlijk gezegd van de linkerzijde die zich tegen die aanpak verzet. Verplichte inburgering is goed voor de zwakkeren. Links bekijkt alles vanuit het slachtofferschap. Er is achterstand, dat ontken ik niet. Ik maak me daar zorgen over. Mijn regering doet ook grote inspanningen in onderwijs en beroepsopleiding. Maar mensen moeten ook kansen grijpen. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor je opwaartse mobiliteit.

Toch bent u de eerste minister-president die heel duidelijk de discriminatie op de arbeidsmarkt heeft veroordeeld.

BOURGEOIS: Dat debat wil ik niet uit de weg gaan. Ik pleit voor gelijke rechten en gelijke plichten. Ook in de moskee, ook bij de andere levensbeschouwingen. Van mij hoeft niemand bloemkool klaar te kunnen maken, maar op de waarden van de verlichting geef ik geen millimeter toe: wie hier zijn leven wil opbouwen, moet zich aan die waarden houden.