De mode ten slotte die de Krekels in staat stelt een nieuw intellectueel terrorisme te vestigen. Dat wil zeggen het exploiteren van het woord ‘racisme’. Ze weten niet wat het betekent, maar exploiteren het evengoed, en wel met zo’n cynische onbeschaamdheid dat het zinloos is hun de mening van een Afro-Amerikaanse intellectueel over te brengen wiens grootouders de verschrikkingen van echt racisme hebben gekend: ‘Spreken over racisme met betrekking tot een godsdienst is een zeer slechte dienst aan de taal en de intelligentie.’ Even zinloos is het om te proberen hen tot rede, tot nadenken te brengen. Want in het beste geval reageren ze zoals de idioot uit het spreekwoord waar Mao Zedong zo van hield. ‘Wanneer hem de maan met de vinger wordt aangewezen, kijkt de idioot en ziet de vinger. Niet de maan’. En als sommigen van hen juist wel de maan zien, als ze in het diepst van hun kleine hartje er net zo over denken als ik, schieten we daar niets mee op. Want ze hebben niet de kloten om tegen de stroom in te gaan en doen net alsof ze de vinger zien…

Een reactie achterlaten