Dus ondanks alle gebreken van de menselijke natuur, bevat diezelfde natuur ook de kiemen van haar eigen verbetering, zolang ze maar met normen en instituties komt die de belangen van een beperkte groep omvormen tot voordelen voor alle mensen. Enkele van die normen zijn vrijheid van meningsuiting, geweldloosheid, samenwerking, kosmopolitisme, mensenrechten en de erkenning van menselijke feilbaarheid, en enkele van de instituties wetenschap, onderwijs, media, een democratische regeringsvorm, internationale organisaties en markten. Niet toevallig waren dat de belangrijkste geesteskinderen van de Verlichting.

Een reactie achterlaten