Ach vrouw
ik ben ook niet verliefd
op jou

Ik bied je zoveel meer
ik ben als man
je tegen-ego       snap je deze rede-
                        nering? wel dan
                        handel
zonder protesteren         
                          geen gezever
                          adem kalm
ga rustig voor de spiegel staan
en zak dan dieper
in jezelf

Je voelt je even-
beeldig anders
in je hart zit nu
een danser

Sla dit nieuwe licht
niet stuk
het glas verdraagt
ons reflectief geluk

(je kleedt je verder trager uit
ik zie je schoonheid glanzen
en mijn handen raken naakt)