Waarom is het nodig dat alle mensen, Joden en niet-Joden, zich gelijkelijk betrokken voelen? Is het antisemitisme, after all, niet in de eerste plaats een zaak voor de Joden?

Allereerst laat de geschiedenis ons zien dat wanneer de Joden getroffen worden door ernstig geweld, door massale onrechtvaardigheden, ook anderen daardoor getroffen kunnen worden. Hitler en de nazi’s gaven in hun racistische waanzin absolute prioriteit aan de Joden. Maar ze hebben ook een genocide aangericht onder de zigeuners; ze hebben zich bij het begin van de oorlog vergrepen aan geestelijk gehandicapten; homoseksuelen zijn geïnterneerd in concentratiekampen; de Slaven werden beschouwd als minderwaardige bevolking, voorbestemd om slaaf te worden. En ze minachtten en haatten zwarte Afrikanen.
Het antisemitisme gaat iedereen aan. Een maatschappij, die een groep mensen apart zet, die minachting tegenover die groep tolereert, die haat en praktijken van discriminatie, segregatie en geweld ten opzichte van die groep toestaat, is een zieke samenleving, een onrechtvaardige samenleving, niet democratisch, een samenleving die zich verwijdert van humanistische waarden, ook al kan aan de andere kant de schijn gewekt worden dat ze die waarden wil respecteren en bewonderen.
Het antisemitisme is een probleem voor alle democraten en voor alle humanisten, en niet alleen voor Joden. En hetzelfde geldt voor alle andere vormen van racisme.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *