Professor Bo Coolsaet over Steve Stevaert – Het Laatste Nieuws 10 juli 2015

“Zijn hele identiteit had altijd afgehangen van de waardering en het applaus van anderen, van het beeld dat anderen van hem hadden. Wanneer dat beeld dan wordt aangevallen, dan wordt de identiteit aangevallen, de persoon vernietigd. Dan bestaat de persoon niet meer.”