Dat was in werkelijkheid de reactie van mijn generatie op de Holocaust: een onverschrokken houding, die voortkwam uit de zekerheid dat het óns nooit zou overkomen. Wij zouden sterk en vol zelfvertrouwen zijn en als wij gingen, zou het bepaald niet lijdelijk zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat wij te weinig vrees kenden. Maar weinig buitenstaanders begrijpen ten volle hoezeer de Israëlische politiek ook vandaag nog een instinctieve reactie blijft op het schrikbeeld van onze dierbaren die de ovens in werden gedreven.

Een reactie achterlaten