Het bekritiseren, hekelen of zelfs bespotten van een geloofssysteem is nooit onverdraagzaam of racistisch. Kritiek leveren op het kapitalisme maakt je nog niet tot een onverdraagzame antikapitalist, en de spot drijven met het communisme betekent niet dat je ‘communofoob’ bent. Zo is het ook met kritiek op een religieuze ideologie, die niet meer is dan een aantal ideeën in een boek. Bovendien is de islam geen ras. Je kunt niets veranderen aan het feit dat je blank of zwart bent, maar je kunt wel in of uit een religie stappen. Niemand wordt besneden of gedoopt geboren, of met een hidjaab of keppeltje op zijn of haar hoofd. Inmiddels is duidelijk dat ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleiding, financiële status, staatsburgerschap, burgerlijke status of de familieachtergrond heel weinig te maken hebben met islamitisch fundamentalisme of jihadisme. Er is maar één gemeenschappelijke noemer vereist: een rotsvast geloof in en onderwerping aan de ideologie.

Een reactie achterlaten