Voor ons is het gevecht tegen religieuze ideologieën geen strijd tegen, maar voor mensenrechten. Alleen al de lezing van de abrahamistische heilige boeken onthult voor onze ogen hun aanbeveling van vrijwel alle onderdrukkende en discriminerende systemen die de bewegingen voor burgerrechten en mensenrechten in de loop van de tijd hebben proberen te ontmantelen: het patriarchale, vrouwenhaat, slavernij, stammenstrijd, xenofobie, homofobie, totalitarisme, het hele spectrum bij elkaar. Onze kritiek op de religie is geen aanval op mensen maar het in twijfel trekken van wat wij slechte  ideeën vinden die tot slecht gedrag aanzetten, en van de heiligverklaring van die ideeën. Ons verzet tegen religie is geen demonstratie voor, maar juist tegen onverdraagzaamheid.
Onverdraagzaamheid tegenover onverdraagzaamheid is geen onverdraagzaamheid, en tolerantie van intolerantie is geen tolerantie. Intolerante gedragingen die in het gewone leven onacceptabel zijn, zouden niet plotseling acceptabel moeten worden wanneer ze onder het mom van religie worden gepresenteerd. De verklaring ‘Dat is mijn geloof’ zou de gelovigen niet automatisch immuniteit moeten verlenen voor vrouwenhaat, onverdraagzaamheid, discriminatie of het onherstelbaar verminken van de geslachtsorganen van volstrekt gezonde baby’s die daar hun toestemming niet voor kunnen geven.
Bij een liberale houding gaat het niet alleen om tolerantie of afwijkende opvattingen. Het gaat ook om intolerantie jegens degenen die afwijkende opvattingen niet tolereren. Terwijl veel mensen het eerste accepteren, schieten we bij het tweede tekort, en dat is een fout die ongewild een vernietigend effect kan hebben, omdat die de fundamentalisten die onze liberale geestesverwanten in de moslimwereld vervolgen een wapen in de hand geeft. Dat moet stoppen. De belangrijkste strijd die tegenwoordig in de moslimwereld woedt, is niet die tussen soennieten en sjiieten, conservatieven en liberalen of West en Oost. Het is de strijd tussen het verleden en de toekomst. Wij moeten partij kiezen. Om trouw te kunnen zijn aan onze waarden, moeten we allereerst trouw zijn aan onszelf.

Een reactie achterlaten