Sinds de secularisering en het liberale jodendom het judaïsme uit het ‘Jood-zijn’ hebben verdreven, zijn deze geschriften, die ooit door velen het letterlijke woord van God werden geacht, grotendeels verworden tot teksten met de status van ‘goddelijk geïnspireerd’ te zijn. In de praktijk staan ze alleen nog te verstoffen op de boekenplanken. Dat is geen slechte ontwikkeling, die ook een gezonde basis heeft.
De opkomst van Abraham Geigers liberale jodendom in de negentiende eeuw schonk de Joodse religie een werktuig voor vernieuwing en ontwikkeling. Voor de liberale Joden was de Tora niet langer het woord van een God die op de berg Sinaï was verschenen, maar een door mensenhanden geschreven verzameling teksten. De openbaring was nu een progressief en voortgaand proces. Diversiteit en exclusiviteit wonnen het van tribalisme en uitverkiezing. Tegenwoordig zijn Joden gemiddeld progressiever en meer seculier ingesteld dan christenen of moslims.

Een reactie achterlaten