Historici beweren dat het een markant verschijnsel is hoe de oorlogen van de 20ste eeuw een vrij algemeen hunkeren naar blijvende vrede en gerechtigheid hebben doen ontstaan en dat een krachtige wil tot internationale samenwerking aanwezig is. Als dit werkelijk zo is, en als wij vrede en gerechtigheid verlangen voor onszelf en onze dierbaren, dan moeten wij niet alleen alle Hitlers en alle vormen van fascisme zonder terughouding verwerpen en bestrijden, maar dan moeten wij inzonderheid in onszelf deze “modus vivendi” verwezenlijken.
Koppig blijven haten siert noch helpt de mens, broederschap doet dat wel!