Bernhard Förster (1843-1889) was een Duits classicus, gymnasiumleraar, groot vereerder van Richard Wagner en een rabiate antisemiet. Toen hij nog in schooldienst was veroorzaakte hij een vechtpartij tegen een Joods zakenman en werd ontslagen als ambtenaar, wat zijn duistere ideeën over ‘de Joden’ uiteraard bevestigde.
In 1880 had hij met zijn geestesgenoot Max Liebermann von Sonnenveld bij kanselier Bismarck de beruchte Antisemitenpetition ingediend waarin geëist werd dat de emancipatie van de Joden drastisch beperkt zou worden. In 1881 richtte hij de antisemitische Deutscher Volkverein op.
In 1883 emigreerde hij met een aantal medestanders naar Paraguay om daar de Arische kolonie Nueva Germania op te richten. In 1885 kwam hij naar Duitsland terug en huwde hij met Elizabeth Nietzsche, de zuster van Friedrich. In 1889 pleegde hij zelfmoord in Montevideo, overmand door het ongezonde klimaat en de ruzies binnen de kolonie. Elisabeth keerde naar Weimar terug en wijdde zich aan de verzorging van haar geesteszieke broer en de postume uitgave van diens werk, dat ze helemaal in de antisemitische geest van haar echtgenoot interpreteerde. Daarmee lag zij aan de basis van de verkeerde visie op Nietzsche als voorloper van het nationaal-socialisme, die nog jaren zal meegaan. Het was ook niet verwonderlijk dat Hitler in 1935 haar begrafenis bijwoonde.

Een reactie achterlaten