De oorsprong van de ‘Jodenhoed’, een illustere voorloper van de Gele Davidster van de nazi’s

Plaatje hierboven: Tijdens de Middeleeuwen moesten Joden een apart hoofddeksel dragen zoals hierboven, een helm met een bol bovenaan, zodat ze voor iedereen  – in het bijzonder voor de christenen – onmiddellijk herkenbaar waren, vergelijkbaar met de gele Davidster tijdens WOII [beeldbron: Wiki]

De gele badge is ongetwijfeld het meest beruchte kledingstuk in de Joodse geschiedenis.

De ‘Pileus Cornutus’
De praktijk om Joden te dwingen dit stuk stof op de revers van hun kleding te dragen, verscheen voor het eerst in delen van West-Europa tijdens de 13e eeuw. Met hun invasie in Polen hebben de nazi’s het gebruik van deze verraderlijke gewoonte nieuw leven ingeblazen.

In dit artikel kijken we naar een ander kledingstuk, de puntmuts, Pileus Cornutus in het Latijn, die sommigen beschouwen als de voorloper van een van de meest herkenbare Joodse symbolen van vandaag. Precies wanneer en waar de puntmuts zijn debuut maakte bovenop de hoofden van Joden in Europa, is moeilijk te bepalen.

We weten hoe de ‘joodse hoed’ er misschien uitzag, voornamelijk uit afbeeldingen die in verluchte manuscripten voorkomen. Een van de vroegste illustraties van zo’n hoed die op het hoofd van een Jood staat, is te vinden in de Codex Manesse uit het begin van de 14e eeuw.

Op de afbeelding zien we de figuur van Süßkind von Trimberg, een joodse dichter en troubadour, die precies zo’n hoed draagt. In deze middeleeuwse Duitse poëziebundel wordt Süßkind gecrediteerd als de auteur van zes van de gedichten die op de pagina’s staan. Hij is toevallig de eerste Duits-Joodse dichter die we bij zijn volledige naam kennen.

Interessant is dat de puntmuts niet altijd met Joden werd geïdentificeerd. Deze stijl was op verschillende plaatsen in middeleeuws Europa te vinden en werd gedragen door onder meer aristocraten en hoge ambtenaren. Vóór de 12e eeuw droegen zelfs Engelse boeren de hoed in navolging van de hogere klassen.

Hoe kwam het dan dat deze populaire hoed uiteindelijk op een unieke manier met Joden werd geassocieerd? Op het hoogtepunt van zijn mode, aan het begin van de 12e eeuw, raakte de puntmuts plotseling uit de gratie, rond de tijd van de tragische en gewelddadige ontmoeting tussen West en Oost tijdens de Eerste Kruistocht.

Voordat ze naar Constantinopel en het Heilige Land trokken, leidden sommige kruisvaarders pogroms tegen Duits-Joodse gemeenschappen. Dit voedde anti-joodse gevoelens en beelden, met negatieve afbeeldingen van Joden die de puntmuts droegen. Zo begon het item in de middeleeuwse Europese denkwijze te worden geassocieerd met de ‘moordenaars van Christus’ en met verraad in het algemeen.

Plaatje hierboven: Sederavond omstreeks 1300. Joden met een vogelhoofd bereiden het paasbrood (matses). De Birds’ Head Haggadah is het oudste bekende manuscript dat de volledige Hebreeuwse tekst bevat van de Haggadah, een rituele tekst die het verhaal vertelt van de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij in het oude Egypte en wordt traditioneel gereciteerd door deelnemers op de Sederavond van Pesach [beeldbron: Wiki]

Welke zichzelf respecterende christen zou daarna zo’n hoed willen dragen? Het leven en de kleding van Joden veranderden drastisch na de besluiten van het Vierde Concilie van Lateranen in 1215, dat verordende dat Joden die in christelijke landen woonden zich moesten kleden op een manier die hen onderscheidde van de christelijke bevolking.

Dit kan ook de reden zijn achter de verandering in het ontwerp van de hoofdtooi van de christelijke geestelijkheid. Zoals u in de onderstaande afbeelding kunt zien, is er een tweede punt toegevoegd aan de traditionele eenpuntige mijter. Engeland was de eerste van verschillende West-Europese regio’s die de identificatiebadge adopteerde.

De Duitstalige steden voegden hier ook de puntmuts aan toe. In 1266 werd de stad Breslau, nu Wroclaw, gelegen in het westen van Polen, de eerste die de puntmuts adopteerde als een indicator van de Joodse etniciteit. Stadswetgevers oordeelden dat de Joden het embleem moesten dragen en “teruggaan naar het dragen van de puntmuts (Pileus Cornutus) die geïdentificeerd werd met de Joden in deze gebieden, die ze in hun onbeschaamdheid hebben opgehouden te dragen.

Plaatje hierboven: Een Duitse Joden punthoed, Mahzor van de West-Ashkenazi Rite, 13de eeuw [beeldbron: Bibliotheca Palatina van Heidelberg]

In tegenstelling tot de badge, die duidelijk werd bepaald door de grootte, vorm en het motief in het midden, was de vorm van de puntige joodse hoed dat niet. Als gevolg hiervan verschenen er verschillende soorten ‘Joodse hoeden’ in Duitse gebieden. Sommige waren onmiddellijk verboden, terwijl andere mochten worden gedragen.

Elke poging om één overeengekomen formulier af te dwingen, is echter mislukt. Zoals vaak in de geschiedenis het geval was, kozen de Joodse gemeentelijke leiders ervoor om het decreet als een positief gebod te beschouwen, in plaats van bezwaar te maken.

Zo oordeelden verschillende rabbijnen, van Menachem Hameiri (1249–1310) in Spanje tot Yosef Karo (1488–1575), auteur van de Shulhan Arukh in Safed, dat een gelovige Jood alleen de naam van de Heer mag uitspreken of bidden wanneer zijn hoofd is bedekt. Sommigen, zoals Rabbi Yaakov ben Rabbeinu Asher (1270–1340), raadden Joden aan hun huis niet met onbedekt hoofd te verlaten.

Zo kan men de moderne keppeltje of keppel zien als de directe afstammeling van de poging om de “joodse hoed” te transformeren in iets om trots op te zijn – een integraal onderdeel van hun religieuze leven.

Plaatje hierboven: Een ander fragment uit de Birds’ Head Haggadah uit ca. 1300. Joden met een vogelhoofd bereiden het paasbrood (matses) terwijl anderen, gepakt en gezakt, zich opmaken voor het vertrek uit Egypte.

Plaatje hieronder is een religieus debat tussen christelijke geleerden (links) en joden (rechts) afgebeeld, in een houtsnede uit 1483 door Johann von Armsheim:

Een reactie achterlaten