Is er dan helemaal geen connectie tussen het Israëlisch-Palestijns conflict en de crisis van de islamitische wereld? In één opzicht is die er inderdaad wel. De eenzijdige obsessie van velen – moslims en niet-moslims – met de Israëlische politiek, en de steun van de Verenigde Staten aan Israël is een excuus om de werkelijke oorzaken van de problemen in de islamitische wereld niet onder ogen hoeven te zien. Het is ook een welkome bliksemafleider voor autoritaire leiders die weten dat het roeren van de anti-Israëltrommel een werkzaam middel is om de aandacht van het eigen falen af te leiden.
En het is een potent argument voor jihadistische groepen om aanhangers te mobiliseren. Het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft daarom zeker negatieve effecten op de islamitische wereld, maar vooral omdat het de aandacht afleidt van het veel grotere leed dat de moslims elkaar en anderen aandoen.

Een reactie achterlaten