Uit “Homo Deus – Een kleine geschiedenis van de toekomst” door Yuval Noah HARARI

Meer in het algemeen weten wetenschappers dat een elektrische storm in een bepaald hersengebied hoogstwaarschijnlijk betekent dat je boos bent. Als de storm gaat liggen en een ander gebied oplicht, voel je liefde. Wetenschappers kunnen zelfs gevoelens van woede of liefde opwekken door de juiste neuronen te stimuleren met elektrische stroompjes. Maar hoe kunnen elektronen die een bepaalde kant op bewegen zich in hemelsnaam vertalen naar een subjectief beeld van Bill Clinton of een subjectief gevoel van liefde of woede?
De meest gangbare verklaring luidt dat het brein een enorm ingewikkeld systeem is met meer dan 80 miljard neuronen, die met elkaar in verbinding staan via talloze, zeer complexe netwerken. Als miljarden neuronen miljarden elektrische signaaltjes heen en weer sturen, ontstaan er subjectieve ervaringen. En hoewel het verzenden en ontvangen van elk elektrisch signaaltje een simpel biochemisch fenomeen is, ontstaat er uit de interactie tussen al die signalen iets veel gecompliceerders, namelijk ons bewustzijn.