Ieder van u is reeds dood, staat op het punt om dood te gaan of is voorbestemd om dood te gaan. Ooit zal de mensheid er niet meer toe doen. Alle levende soorten zijn de ene na de andere van het aardoppervlak weggeveegd, omdat niets daar op eeuwigheid kan bogen. Toen vijfenzestig miljoen jaar geleden de toenmalige heersers van de planeet – de dinosaurussen – uitstierven, was dat slechts de meest recente catastrofe uit een lange reeks. Het lot van de dinosaurussen is ook de mensen beschoren. Ik heb lang de wereld gekend toen er nog geen mensen bestonden. Voor ik terugkeer naar het niets waaruit ik dertien of veertien miljoen jaren geleden ontstaan ben – God mag weten hoe en waarom – zal ik getuige zijn van een onuitsprekelijke gebeurtenis die in geen enkele taal een naam heeft gekregen: een wereld zonder mensheid.
Het einde zal stapsgewijs naderbij komen. Of liever: de eindes zullen zich geleidelijk aan voordoen. Eerst zullen de individuen verdwijnen. Dan gaat deze Aarde ten onder, samen met uw zonnestelsel. En in een nog verdere maar onafwendbare toekomst eindigt het hele universum en al dit misbaar, dat nooit voor de eeuwigheid bestemd was. Dit mechaniekje zit goed in elkaar. Allen zult u verdampen tot… ik durf zelfs niet te zeggen tot herinneringen, want er zal niemand meer zijn om zich nog iets te herinneren.
Lang na uw heengaan, een flinke poos na het uitsterven van uw soort tijdens ik weet niet welke ramp en na het einde van de zon, dat volgens de geleerden binnen vijf miljard jaar zal plaatsvinden, zal ook het universum zelf aflopen. Wanneer? Dat weet u niet. Maar het is een onvermijdelijkheid. Op welke manier? Dat weet u evenmin. Misschien brandt het op in de bakoven die men misschien als de big crunch kan bestempelen in analogie met uw big bang, en misschien, maar niemand die het weet, volgt uit die implosie wel de big bang van een gloednieuw universum? Waarschijnlijker nog is dat het universum zal uitsterven in een big freeze en bij gebrek aan energie dood en leeg zal worden. Maar uitnodigend is het vooruitzicht geenszins.

Een reactie achterlaten