Uit ‘Een ‘ander Israëlisch geluid’ (auteur Brabosh) van 24 januari 2019

Israël staat op de vijfde plaats van de meest innovatieve economieën ter wereld, volgens een nieuwe Innovatie Index die is gepubliceerd door Bloomberg en steeg daarmee vijf plaatsen ten opzichte van vorig jaar, toen het de 10de plaats behaalde.

Zuid-Korea en Duitsland leidden de index, met respectievelijk de eerste en de tweede positie, gevolgd door Finland, Zwitserland en Israël. Singapore behaalde de zesde plaats, Zweden zevende en de VS, Japan en Frankrijk kwamen op respectievelijk de achste, negende en tiende plaats binnen.

De VS stegen drie plaatsen in de ranglijst van 2019, nadat het in 2018 voor het eerst uit de top 10 economieën viel, zei Bloomberg. Zuid-Korea behaalde ook de eerste plaats in de ranglijst van 2018. België en Nederland stegen elk 1 plaats ten opzichte van 2018 en staan resp. op de 13de en 15de plaats. Het eerste Arabische land dat op de lijst voorkomt zijn de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op plaats 46.

De op dinsdag gepubliceerde lijst komt als mondiale elites samenkomen op het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, waar ze de toekomst van de globalisering, de rol van de staat en hoe innovatie de economieën vooruit kan helpen, zullen bespreken.

Dit is het zevende jaar van publicatie van de jaarlijkse Bloomberg Innovation Index. De 2019-index wordt samengesteld door zeven gelijk gewogen categorieën te analyseren, waaronder onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven, octrooiactiviteit, productiemogelijkheden en concentratie van hightech overheidsbedrijven.

Octrooi activiteit verhoogde de score van Israël dit jaar, samen met die van China, dat dit jaar op de 16de plaats eindigde, een verbetering ten opzicht van de 19de plaats in de lijst van 2018. Voor O & O-intensiteit – gedefinieerd als R & D-uitgaven als een percentage van het BBP – kwam Israël als eerste, maar het kruiste andere landen in de productie van toegevoegde waarde, berekend als percentage van het BBP, op plek  33.

De zogenoemde Startup Nation stond wereldwijd op de tweede plaats voor onderzoekerconcentratie, gedefinieerd als professionals die zich bezighouden met R & D per bevolking; vijfde voor hightech-dichtheid, gedefinieerd als het aantal in het binnenland gevestigde hightech overheidsbedrijven; en op de vierde plaats voor octrooiactiviteit.

Israël werd echter 36ste in de categorie van tertiaire efficiëntie, gedefinieerd als totale inschrijving in het tertiair onderwijs, en achtste in productiviteit. De totale score was 84.78, de ranglijst toonde, vergeleken met 87.38 voor Zuid-Korea en 87.30 voor Duitsland. Vietnam werd als laatste gerangschikt met een score van 45.92, voorafgegaan door Mexico, met een score van 46.

Een reactie achterlaten