Het is goed hier een feit te noemen, dat dikwijls door het christendom over het hoofd wordt gezien, tot zijn eigen schande, namelijk dat de islam de Joden niet in dezelfde mate en op dezelfde schaal heeft vervolgd als de christenen. Er is nooit een islamitisch equivalent geweest van de inquisitie of van de Holocaust. In de laatste halve eeuw zijn er echter regelmatig uitspraken gedaan door Arabieren, die suggereren dat, wanneer ze succesvol waren geweest in één van de vijf oorlogen in Israëls korte geschiedenis, zij deze gruwelen zouden hebben herhaald. Het zou aan de andere kant onjuist zijn te stellen dat de islam de Joden niet vervolgde voor de komst van de Joodse staat. Aanvankelijk leden zowel christenen als Joden in ernstige mate onder de islam. De islam werd vaker verspreid door het zwaard dan door het woord, vooral in Arabië en Perzië. Het was de moslim-invasie van Perzië in de zevende eeuw, waardoor grote groepen Joden liever naar Rusland en Oost-Europa vluchtten dan dat ze zich onder dwang bekeerden tot de islam. Er zijn een aantal feitelijke verslagen van massamoorden op Joden in islamitische landen gedurende de laatste duizend jaar. Christelijke minderheden leden in dezelfde mate. Niettemin bereikte de islamitische vervolging van de Joden zelden de wreedheid van de ‘christelijke’ vervolging. Integendeel, islamitische landen waren dikwijls het toevluchtsoord voor vervolgde Joden die op de vlucht waren voor het christendom. Joden zijn erin geslaagd enkele van de hoogste posities in de Arabische wereld te bereiken, dikwijls als geneesheer of adviseur van kaliefs en sultans. Vaak speelden ze een leidende rol in de handel en in zaken. Joods leraars konden grote bijdragen leveren aan het Joodse leven en denken. De islamitische vervolging had de neiging meer ‘moreel’ dan fysiek te zijn. Tot aan de Eerste Wereldoorlog bestond hun tegenwerking uit alle mogelijke beperkingen, maatregelen en belastingen die het Joods leven in die landen miserabel maakten. Sindsdien werd de islam de onverzoenlijke tegenstander van het Joodse volk.

Een reactie achterlaten