Naderhand hebben Vlaamse activisten, verblind door fascistische en nationaalsocialistische ideologieën (De Nieuwe Orde) gemeend dat Joden in Vlaanderen geen plaats meer hadden. Het VNV, het Verdinaso, de D-Vlag en de Volksverwering waren openlijk en zonder enige terughoudendheid anti-Joods. Het antisemitisme werd in alle geledingen van de maatschappij voelbaar. In 1939 werden de Joodse advocaten geweerd uit de Vlaamse conferentie bij de Balie van Antwerpen, onder impuls van advocaten zoals René Lambrichts, die op 14 april 1941 als leider van Volkswering de verantwoordelijkheid droeg voor de vernieling van de synagoge aan de Van de Nestlei in Antwerpen.

Een reactie achterlaten