Van ieder stuk Bijbelse tekst (van de Tora zelfs van bijna iedere zin) bestaan talloze commentaren die de tekst in de context plaatsen én actualiseren.
(…)
Wat gedestilleerd wordt uit de canon, in weerwil van zijn gewelddadige teksten, is een ideaal van de mens die niet alleen rechtvaardig is, maar ook betrouwbaar en verantwoordelijk, die oog heeft voor de noden van anderen en niet hebzuchtig, goedgeefs, studieus, liefdevol, niet opdringerig, bedachtzaam, die zelfs verlegen is, en, als het een man is, geen mannetjesputter.

Een reactie achterlaten