Uit Bruzz dd. 19 juli 2017 – door Danny Vileyn

Nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen juridische graten ziet in het boerkaverbod kan er verder gekeken worden. En dat is maar goed ook: het gelaat van een mens is geen lichaamsonderdeel als een ander.

Dat de uitspraak van het Hof een opsteker is voor de seculiere staat klopt. Toch is het sterkste argument contra boerka niet van seculiere aard. Het sterkste argument is te vinden bij de Joodse filosoof Emmanuel Levinas die de ethiek fundeert in het gelaat van de ander: om de ander recht te doen, moet je hem of haar kunnen aankijken, zonder de ander besta je zelf niet. Toon mij uw gelaat en we kunnen praten. En het eens worden of levenslang oneens blijven. Maar we erkennen mekaar wel.