Citaat van Voltaire (1694-1778):Ik kan rustig leven onder mijn boom, in oorlog met de dwazen en in vrede met mezelf “.

Ook van nonkel Voltaire: “Il faut cultiver son propre jardi” , in vrije vertaling: “ge moet uw eigen gras afrijden”.

Tot slot, ook van tonton: “Tout le mal commence dès qu’on quitte sa chambre”, dat wil zeggen: “alle mizerie begint als ge onder de mensen komt”.