Waarom lusten oudere mannen zo graag een groen blaadje?

Uit Knack digitaal 27/07/15


Wat vinden we aantrekkelijk aan een partner?
Om daar een antwoord op te vinden, bouwde de Gentse masterstudent communicatiewetenschappen Sam Delagrange verder op een Britse studie die twee 23-jarige mannen respectievelijk in een (status)rijke en in een “normale” setting afbeeldde.

In dat experiment kropen de modellen eerst achter het stuur van een rode Ford Fiesta om daarna plaats te nemen in een zilveren Bentley Continental GT. Een eerste groep vrouwelijke proefpersonen vond de heren in de luxueuze Bentley “zeer knap”, terwijl een andere groep vrouwen die hen in de bescheiden Ford zag, beide modellen als “onaantrekkelijk” bestempelde.

Delagrange ging een stap verder: hij paste in zijn studie tevens de leeftijd van de modellen aan. Door zowel jonge (20 jaar) als oude
(60 jaar) modellen te gebruiken, wou hij nagaan of status helpt
om de dalende fysieke aantrekkelijkheid bij het ouder worden te compenseren.

Uit zijn experiment blijkt dat, voor mannen, de leeftijd doorslaggevend is in de keuze van een partner. De 141 mannen die hij aan het onderzoek onderwierp kozen consequent voor de jongere vrouw, ongeacht haar status of rijkdom. Hoewel het resultaat bij vrouwen minder eenduidig was, bleek de tendens naar de keuze voor rijkere mannen gezet. Mannen werden, ongeacht hun leeftijd, steeds aantrekkelijker bevonden wanneer men ze mét statussymbolen afbeeldde.

Een verklaring hiervoor schuilt volgens de auteur in de evolutionaire psychologie: in de prehistorie moest een vrouw vruchtbaar zijn en ‘goede genen’ hebben, kenmerken die men eerder associeert met jonge vrouwen. Mannen hadden dan weer als taak om voor voedsel, bescherming en middelen te zorgen.

Mannenhersenen werden zo als het ware geprogrammeerd om niet op status, maar wel op leeftijd te letten. Vrouwenhersenen evolueerden daarentegen om de rijke mannen aantrekkelijker te vinden.
Zij moesten immers een partner kiezen die de nodige middelen had om hen te onderhouden. Statussymbolen – tekenen van rijkdom – beïnvloeden daarom hun keuze.

Het experiment besluit dat status voor vrouwen een belangrijke rol speelt bij de partnerkeuze: een man met status wordt veel knapper bevonden. Bij mannen is de leeftijd van belang: zij verkiezen resoluut een jonge vrouw, ongeacht haar status.