Uit interview in Knack (Walter Pauli & Ewald Pironet) van 15 juni 2016

DE WEVER: Ik betrap me erop dat ik in het weekend nauwelijks nog een krant gelezen krijg. Waarom zou ik ook, De Standaard is een slechte kopie van De Morgen geworden. (rolt met de ogen) Of de Gazet van Antwerpen: als je die edito’s leest, ben je heel ver van de rechtse krant op Linkeroever. De Vlaamse pers verveelt mij. Gelukkig heb ik duizend pagina’s Cicero bij de hand: de antieke auteurs geven mij nog altijd de beste inzichten over de politiek, bijvoorbeeld de manier waarop politici streven naar invloed, of wat ze doen om aan de macht te blijven. De geschiedenis herhaalt zich nooit omdat de context voortdurend verandert, maar de mensen veranderen niet. Mensen denken vandaag niet anders dan in de eerste eeuw voor Christus. Ook over identiteit, burgerschap, of de rol van religie in de samenleving. En dat sterkt mij in mijn overtuiging dat links ten prooi is van een ongelooflijke intellectuele schraalheid. Hoe de linkerzijde in het dragen van de hoofddoek het nec plus ultra ziet van de multiculturele samenleving is daar een bewijs van. Dat is toch verbijsterend? Waar is de tijd dat Hugo Claus zei: ‘Als ik een non over straat zie lopen, wil ik haar kap aftrekken?’ En nu roept men het individuele subjectieve recht op godsdienstvrijheid in bij elke vrouw die gesluierd wil gaan werken.

Het gaat niet om ‘godsdienstvrijheid’ in het algemeen, maar om de islam. Als er geen hoofddoekdebat was, zou geen enkele burgemeester een probleem hebben gemaakt van een loketbediende met een kruisje om de hals. U ook niet.

DE WEVER: Eigenlijk stelt u de vraag: wat zet dit debat op scherp? Zorgt een kruisje nog voor verhitte gemoederen? Nee, want het christendom is al lang geseculariseerd. De katholieke gelovigen leggen geen claim meer op de publieke cultuur. Ze gaan er ook niet meer van uit dat zij het recht of zelfs de plicht hebben om in naam van hun God een normen- en waardestelsel op te leggen aan de rest van de samenleving. Daarom gaat er van de kerstboom die elk jaar op de Grote Markt staat nog weinig religiositeit uit, behalve dat het een bepaalde spirituele sfeer geeft aan feesten die we allemaal vieren. Dat is het verschil met een stroming van gelovige moslims: die zijn wel eisend en revendicatief om hun godsdienstige regels in te brengen in onze publieke cultuur. Veel van wat zij vragen, gaat in tegen de collectieve richting die Europa sinds de verlichting is uitgegaan. Links lijkt er zich onvoldoende van bewust hoe uniek dat model is in de wereld van vandaag, en hoe broos.