Het derde principe is precies dat we duidelijk aangeven dat de Verlichtingswaarden de software zijn van onze publieke cultuur: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, de scheiding van kerk en staat, de rechtsstaat, volkssoevereiniteit. Op een studiedag van de partij in 2019 hield de Nederlandse rechtsgeleerde Afshin Ellian het publiek voor hoeveel ‘pech’ ze wel niet hadden dat ze in deze waarden geboren waren en derhalve niet beseften hoe kostbaar en breekbaar deze wel niet zijn. Zelf had hij uit zijn jeugd in Iran nog een pijnlijke herinnering aan het leven onder een totalitaire theocratie zonder rechten en vrijheden. Wij hebben inderdaad het geluk dat – zeker sinds het ontstaan van de liberaal-democratische natiestaten – ons leven steeds dieper ingekleurd wordt door de voortschrijdende insijpeling van de Verlichtingswaarden in onze samenleving en identiteit. Vooral de jongste decennia hebben we daarin indrukwekkende vooruitgang geboekt. Jongeren die vandaag in Vlaanderen opgroeien, zijn niet alleen welvarender dan ooit tevoren, ze nemen deel aan een samenleving die inzake vrijheid zijn gelijke in de geschiedenis nooit heeft gekend. Wij zijn nog nooit zo rijk, vrij, sociaal en verdraagzaam geweest als vandaag. Nooit hadden we meer kansen om onbeschroomd onze stem te laten horen of onze rechten uit te putten. Nooit was er minder dwang op het individu vanwege kerk, staat of welke instantie dan ook. Tijdens mijn mensenleven tot heden alleen al heb ik een aanzienlijke vooruitgang vastgesteld in het streven naar de gelijkheid tussen man en vrouw, in de mogelijkheid tot een tolerantie voor persoonlijke expressie en in de maatschappelijke aanvaarding van verschillende vormen van seksuele identiteit. Ook in de omgang met de natuur en met dierenwelzijn zijn we steeds bezorgder en zorgzamer. Tijdens het schrijven van dit pamflet wordt in het parlement het debat gevoerd over de opname van de dierenrechten in de Grondwet. Het lijdt weinig twijfel dat dit uiteindelijk tot resultaat zal leiden.

Een reactie achterlaten