“Alle rivieren stromen naar de zee” – Elie Wiesel (1928-2016)

We moeten dus het ondenkbare toegeven; net als in alles zijn we op weg een volk zoals zo veel andere te worden, beter noch slechter, met zijn rechtvaardigen en zijn goddelozen, een volk dat in staat is tot geweld, haat en lelijkheid evenzeer als tot goedheid, zelfopoffering en grootheid. Zijn we dus niet het ‘uitverkoren volk’? Ja, dat zijn we wel. In de betekenis die Israël Zangwill aan die uitdrukking geeft: ‘het volk dat (zijn lot, zijn opdracht) uitverkiest of zichzelf uitverkiest’, en meer nog in de mate waarin we alle volken kunnen leren dat ook zij uitverkoren’ zijn, dat ze ernaar moeten streven boven zichzelf uit te stijgen, zich te verheffen, uniek te willen zijn.