“… Toch raakt de zee niet vol” – Elie Wiesel (1928-2016)

Israël, politieke uitdaging? Volgens Mitterand overstijgt het de politiek. De politiek dekt slechts het heden, met een opening naar de toekomst; Israël wordt ook door zijn verleden bepaald. Israël is Jeruzalem en Jeruzalem is het onzegbare. Op een dag laat hij zich, mijmerend over wat hij na afloop van zijn mandaat zou gaan doen, een soort wens en verwachting ontvallen: ‘Dan ga ik naar Israël… Naar Jeruzalem… Ik heb zin om daar enige tijd door te brengen… Ik zou dan graag schrijven… Het is een van de plaatsen die een hele reeks aspiraties bij me oproepen. Het is niet de enige plek, maar misschien wel de plek waar de meeste spirituele, intellectuele, historische en politieke elementen verzameld zijn…’ Ik zeg tegen hem dat ik in zekere zin mijn hele leven, vanaf mijn vroegste kinderjaren, alleen maar Jeruzalem, het licht, de helderheid van Jeruzalem heb bezongen. Hij antwoordt: ‘In die streek is alles intensiteit. Niet alleen Jeruzalem. Wat is het geheim van al die volken die door eeuwen heen door het geloof verteerd werden… Alsof elke steen een kracht bevat, alsof er explosieve atomen met religieuze kenmerken zijn… Het is een door passie verteerd land…’