Ook links heeft de plank misgeslagen met zijn minachting jegens de markt en zijn geflirt met het marxisme. Industrieel kapitalisme heeft in de negentiende eeuw de Grote Ontsnapping aan wereldwijde armoede in gang gezet en redt in de eenentwintigste eeuw de rest van de mensheid in een Grote Convergentie. In dezelfde periode heeft het communisme de wereld terreur, hongersnood, zuiveringen, goelags, doden, en Noord-Koreaanse aandoende armoede gebracht, voordat het over de hele wereld behalve in dat ene land aan zijn eigen tegenstrijdigheden bezweek. Maar in een recente enquête noemde 18 procent van de hoogleraren van de faculteit sociale wetenschappen zich marxist, en de meeste intellectuelen krijgen nog steeds de woorden ‘kapitalisme’ en ‘vrije markt’ hun  strot niet uit. Deels komt dat doordat hun hersenen deze termen automatisch corrigeren in ongebreidelde, ongereguleerde, onbegrensde of onbeperkte vrije markten, waarmee ze een valse dichotomie in stand houden; een vrije markt kan hand in hand gaan met wetgeving op het gebied van veiligheid, arbeid en milieu, net zoals in een vrij land strafrecht kan bestaan. En een vrije markt kan samengaan met het hoge uitgaven aan gezondheid, onderwijs en sociale zekerheid – ja, sommige van de landen met de hoogste sociale uitgaven hebben ook de grootste mate van economische vrijheid.

Een reactie achterlaten