Uit ‘Vreemdelingen in een wereldstad’ (Lieven Saerens)

Hoeveel leden van de oorspronkelijke Joodse bevolking na de oorlog naar Antwerpen terugkeerden, is niet bekend. Een niet onaanzienlijk gedeelte verkoos in Brussel te blijven, waar ze tijdens de bezetting een veilig onderkomen had gevonden. Nog anderen zouden naar Israël uitwijken. Tegelijkertijd met de terugkomst van de overlevenden begon er een nieuwe inwijking van Oost-Europese Joden. Het waren haast allen chassidim. Hoewel ze helemaal niet de meerderheid vormen, staan ze nu symbool voor dé Antwerpse joodse gemeenschap, die momenteel op ongeveer 16.500 wordt geschat. Dat aanschijn van Antwerpen vormt een breuk met de vooroorlogse joodse gemeenschap.