Niettemin mag je mij op de volgende voorspelling afrekenen: binnen enkele decennia zal de islam hetzelfde lot beschoren zijn als het christendom, zowel in West-Europa als in de Arabische wereld. Allah zal door de wasmachine van de Verlichting worden gedwongen, desnoods schreeuwend en stampvoetend. De rangen van atheïsten, agnosten, secularisten en cultuurmoslims zullen steeds verder aanzwellen. Moslims zullen lippendienst bewijzen aan hun heilige boeken, maar ondertussen mee opschuiven met de veranderende tijdsgeest. Buitenstaanders kunnen bijdragen aan dat proces door afvalligen en hervormers onvoorwaardelijk te steunen en door de islam aan genadeloze kritiek te onderwerpen. Heilige boeken, profeten en dogma’s moeten net zo lang bekritiseerd en bespot worden tot ze hun aura van onaanraakbaarheid verliezen. Het is geen toeval dat religies als het christendom en de islam van oudsher allergisch zijn aan kritiek en humor, en dat ze alle hervormers en afvalligen in hun geschiedenis genadeloos onderdrukten. Dat is de enige manier waarop ze hun grandioze waarheidsaanspraken in stand kunnen houden. In een vrije en open arena, waar alle ideeën mogen botsen en geen enkele idee boven kritiek is verheven, maken deze geloofssystemen geen enkele schijn van kans.

Een reactie achterlaten