Is het niet beschamend dat de mens een carnivoor dier is? Weliswaar kan hij leven en leeft hij in aanzienlijke mate door andere dieren buit te maken; maar dit is een ellendige manier van doen – zoals iedereen zal leren die konijnen in strikken vangt of lammeren slacht – en hij die de mens zal leren zich te beperken tot een onschuldiger en gezonder dieet zal worden beschouwd als een weldoener van zijn soort. Wat ikzelf ook in praktijk mag brengen, ik twijfel er niet aan dat het ophouden met het eten van dieren deel uitmaakt van de bestemming van de menselijke soort, van de geleidelijke vooruitgang, en dat is even zeker als dat de wilde stammen zijn opgehouden elkaar op te eten toen ze in contact kwamen met beschaafdere.

Een reactie achterlaten