Israël, Palestijnen en de VRT: weeral tenenkrullende foute berichtgeving

Een ‘legale’ nederzetting in de Westbank (Foto: Flash 90)

Onze redactie ontving onderstaande e-mail die verzonden werd aan Tim Pauwels, de ombudsman van de VRT-nieuwsdienst. De schrijver heeft genoeg van de de foutieve informatie die de openbare omroep verspreidt naar aanleiding van het Amerikaanse standpunt inzake de betwiste gebieden. De auteur heeft een zeker begrip voor het feit  dat het ook voor de VRT-nieuwsankers om een complexe kwestie gaat, maar voor professionele journalisten mag dat geen excuus zijn om incorrecte informatie op antenne te brengen. Cedric Vloemans, stuurde ons een kopie van zijn brief voor publicatie op onze website.

Geachte heer Pauwels,

Ik voel me genoodzaakt u deze e-mail te sturen omwille van een item in het 7uur journaal op VRT op dinsdag 19 november 2019, en met name de wijziging van de Amerikaanse policy omtrent de nederzettingenpolitiek van Israel op de Westelijke Jordaanoverer.

Het gaat mij niet over de concrete inhoud van het item, zijnde wat Amerika zegt, noch wens ik enig standpunt in te nemen over de legitimiteit van de nederzettingen in deze regio. Mijn email gaat echter wel over een kleine – maar toch belangrijke – zinsnede, die de historische context als het ware vervalst.
Zo zegt de nieuwsanker op een bepaald moment dat de VN-resolutie zegt dat Israel “de Westelijke Jordaanover moet teruggeven aan de Palestijnen”. Hier knelt net het schoentje, want er zijn twee zaken in deze zinssneden die de waarheid onrecht aandoen dan wel voor ernstige onduidelijkheid zorgen.

Om te starten wil wil ik terugkomen op het ‘teruggeven van de Westelijke Jordaanoever’. Het is reeds manifest onjuist dat Israel
A ) een bezetting van de ganse Westbank heeft ingesteld. Steden als Jericho, Rammalah,… vallen onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit, zo ook een groot deel van het besproken grondgebied.
B ) de Westelijke Jordaanoever volledig moet afstaan. De Westbank is, zoals men op uw redactie uiteraard weet, in 1995 na de Oslo-II-akkoorden (of de Taba-akkoorden zo u wil) opgedeeld in 3 zones

Zone A: Onder controle van de Palestijnse Autoriteit
Zone B: Onder gemeenschappelijke controle van de Palestijnse Autoriteit (bestuurlijk) en Israel (militair)
Zone C: Onder Israelische controle.

Zoals u weet zijn/worden deze nederzettingen gebouwd in de zone C, met andere woorden, de zone onder Israelische controle. Het is nu zeker ook niet zo dat Israel deze zones eenzijdig heeft opgelegd, zoals wel eens geopperd word. Dit werd goedgekeurd door de Israelische premier Rabin en niemand minder dan Yasser Arafat. De handtekening van Arafat geeft toch wel autoriteit aan de beslissing van de Palestijnse Autoriteit (toen nog PLO) om de aanwezigheid van Israel te rechtvaardigen, en schuift het argument van tafel als zou Israel ‘grond van de Palestijnen afnemen’.

Een tweede punt dat ik wens aan te halen, betreft het ‘teruggeven aan de Palestijnen’

Van deze boutade krullen mijn tenen reeds jaren. Akkoord, Israel heeft deze gebieden in 1967 na de Zesdaagse Oorlog samen met Oost-Jeruzalem ingenomen en bezet. Als het ware zelfs ingelijfd (zoals Belgie de Oostkantons in 1919 heeft bekomen uiteraard). Hetzelfde geldt ook voor Gaza, voor de Golan,… Echter, wat is er mis in deze kleine zinssnede? Het voorvoegsel ‘terug’ . Indien men alles in een correcte historische context bekijkt, heeft Israel nooit enige millimeter grond van de Palestijnen bezet. Voor de Zesdaagsde Oorlog behoorde de Westbank, inclusief Oost-Jeruzalem toe aan Jordanie, terwijl Gaza bestuurd werd door Egypte en de Golan door Syrie. Nergens in het verhaal is sprake van een autonome, of erkende Palestijnse staat die de Westbank bestuurde, zelfs niet aan de zijde van de Arabische landen. Concreet zou deze zinssnede moeten zijn: ‘overdragen aan de Palestijnen’, tenzij men wil dat Israel de gebieden terug geeft aan Jordanie.

Ik ben me ervan bewust dat de materie zeer complex is om alles toe te lichten in een simpel nieuwsitem, maar ik denk wel dat het belangrijk is om enige context te plaatsen.
Hoe het item nu overkomt is dat de ganse Westbank in 1967 werd afgepakt van de Palestijnse staat en vervolgens bezet – terwijl er toen nog geen sprake was van een Palestijnse staat zoals we het begrip heden gebruiken – alsook dat de nederzettingen gebouwd worden op Palestijns gebied, hetgeen onzin is omwille van de erkenning van deze gebieden met Oslo II.

Een suggestie zou kunnen zijn dat er een uitgebreid artikel omtrent deze problematiek op de VRT NWS- site zou kunnen komen waar de anker naar kan verwijzen tijdens het item op het journaal?
Het lijkt misschien maar een detail in een groot geheel, maar als men commotie kan maken over een gebruikt kaartje (in een nieuwsitem enkele maanden geleven), omdat de lijn tussen Golan en Israel niet als grens werd weergegeven, vind ik dat ook hier de historische en politieke waarheid haar rechten heeft.

Hartelijk dank,

 

 

Een reactie achterlaten