Vergis je niet: Wikipedia is op het oorlogspad tegen Israël en de Joden

Helaas, maar we leven thans in een tijdperk waarin ‘feiten’ niet meer meetellen. Welsprekendheid heeft de plaats ingenomen van feitelijke kennis. President Obama is daarvan een goed voorbeeld. Zijn “Cairo” toespraak bevatte zoveel onjuistheden dat het bijwijlen echt gênant werd.

Gelukkig zijn er naast Wikipedia nog vele andere locaties (niet enkel op het internet maar ook erbuiten) waar mensen zich kunnen informeren en je weet maar nooit wat of wie uiteindelijk van [beslissende] invloed is.

De zoektocht naar de waarheid is een waarde op zich. En er is ook nog altijd de hoop. De hoop dat leugens op het einde altijd worden ingehaald door de waarheid. Dat de waarheid altijd wel een manier vind om te winnen op het eind. Echter, met die nieuwe media weet je maar nooit.

Wikipedia is zo een. Verpakt in een schijn van waarheid, worden uit het zicht van iedereen, op de achtergrond ware veldslagen uitgevochten door anonieme auteurs. En het zijn niet altijd de feiten of ‘de waarheid’ die het uiteindelijk halen.

Larry Sanger, de man die Wikipedia oprichttezei onlangs dat ‘niemand Wikipedia moet vertrouwen‘. Sanger beschrijft de Wikipedia-omgeving – waarin conservatieve stemmen worden gesmoord of verboden en kritiek op de linkse ideologie – waar het argument wel voorkomt – leest als een memorie van verdediging.

Dit is vernietigende kritiek van een man die beter zou weten dan de meesten. Maar Sanger geeft maar een deel van het plaatje. Hij beoordeelt een Wikipedia-omgeving waarin twee partijen – beide machtigen – met elkaar de overhand hebben.

Dit leidt tot een onvermijdelijke en duidelijke vooringenomenheid en redactionele dominantie – waarnaar Sanger verwijst. Maar Sanger begrijpt de ware omvang van het probleem niet. Bijvoorbeeld – in een situatie waarin de ene kant enorm numeriek superieur is aan de andere.

De Joden zijn de typische minderheidsgroep. De vijanden van de Joden zijn veel talrijker groter dan zij. Islamisten. extreemlinkse activisten en neonazi’s zijn allemaal bezig met het schrijven van Wikipedia-edities. De pagina’s op Wikipedia die betrekking hebben op de Joden of Israël zijn vaak het doelwit.

Wikipedia is in oorlog met de Joden. Vergis je hierin niet.

Wikipedia is de 13e meest bezochte website ter wereld. Het beïnvloedt waarschijnlijk meer mensen dan enige andere bron op de planeet. Dit betekent dat het onmogelijk is om de schade die de website aanricht te overschatten. Al die kinderen die vandaag hun ideeën door Wikipedia laten beïnvloeden, zijn de leiders van morgen.

Elke Wikipedia-pagina die handelt over de geschiedenis van Joden of Israël – is besmet. De website verspreidt ‘nepnieuws’ en geeft legitimiteit aan antisemitische argumenten. Giftige academici zoals David Miller leveren geschreven bronnenmateriaal, extremistische websites zoals Electronic Intifada produceren samenzweringstheorieën en een leger van islamistische / linkse Wikipedia-editors besteden al hun tijd aan het herwerken van de geschiedenis.

Het is een van elkaar afhankelijke alliantie die leugens steeds verder in de mainstream dringt. Neem het recente duwtje in de rug om onderwijsmateriaal in Schotland te herzien om een ​​’pro-Palestijns’ verhaal te bieden – het is een nieuwe stap in deze decennia oude strategie.

Als het netwerk van giftige academici er niet was – als de hondsdolle antisemitische NGO’s hun buitensporige beweringen niet deden – als Wikipedia niet was overspoeld door islamisten en extreemlinkse activisten – dan zou er niet genoeg momentum zijn voor de druk om jonge geesten te vergiftigen in Schotland.

Als we al onze tijd besteden aan het blussen van de branden (schoolmateriaal in Schotland) – in plaats van de oorzaken van het probleem aan te pakken (academie, Wikipedia) – zullen we een strijd voeren die we zullen verliezen.

Recente geschiedenis herschrijven

Het herschrijven van de Israëlische geschiedenis maakt deel uit van de antisemitische strategie. Zoals een poging om wat een bloedige en moeilijke burgeroorlog was – een strijd om het Joodse voortbestaan ​​in 1948 – om te zetten in een daad van vooraf geplande etnische zuivering.

Een nepnieuwsgebeurtenis – waarin een machtige Joodse ‘militie’ een blauwdruk volgde om een ​​onschuldige Arabische bevolking af te slachten en te verdrijven. Dit ‘Nabka’-verhaal is nooit gebeurd – dus anti-Israëlische activisten zijn bezig de geschiedenis te herschrijven om een ​​leugen te ‘bewijzen’.

Slechts een paar voorbeelden. Neem het ‘bloedbad in Balad al Shaykh’ in 1948. Het is een gebeurtenis waarvan uit brondocumenten blijkt dat ze nooit hebben plaatsgevonden – maar ondanks talrijke protesten – vertelt Wikipedia nog steeds aan iedereen dat het wel heeft plaatsgevonden.

Of de gebeurtenissen tijdens het Nebi Musa-festival in 1920. Het was een anti-joodse opstand, aangewakkerd door anti-joodse retoriek van religieuze islamitische leiders. Toch is de pagina van Wikipedia – die oorspronkelijk een versie vertelde die veel dichter bij de waarheid stond – door de vijanden van Israël bewerkt totdat de waarheid niet langer kan worden gezien.

De geschiedenis van de Palestijnse identiteit – die helemaal niet bestond voordat de Britten wat lijnen op een kaart trokken – gaat nu duizenden jaren terug hoewel dat zogenaamde “volk” pas in 1964 om politieke redenen werd uitgevonden.

Er is geen enkele pagina met betrekking tot het conflict waar niet mee werd geknoeid door verraderlijke anti-Israël activisten die erop uit zijn om Israël te demoniseren en leugens te verspreiden. Omdat docenten en academici de informatie op Wikipedia gebruiken om materiaal voor scholen te schrijven – vinden deze leugens snel hun weg naar de schoolklassen, zelfs in schoolboeken.