Citaat uit “Zelf schrijver worden” – Gerard REVE

Het fenomeen, dat de zogeheten grote mannen, machtsmensen als Napoleon, Lenin, Hitler, Stalin, Soekarno, Tito, Mao en anderen zo schrikbarend oninteressant zijn, dat men niet eens een leesbare historische roman over hen zou kunnen schrijven. Het schijnt wel of deze figuren geen nachtzijde kennen of, liever gezegd, geheel uit nachtzijde bestaan, en volledig de exponenten zijn van een destructief, nihilistisch collectief onbewuste. Men zou ook kunnen zeggen dat ze geen schaduw hebben, omdat zij meer een abstractie van het demonische zijn dan menselijke wezens in de normale zin van het woord.