Arabieren: ‘Westerlingen moeten stoppen met het sussen van islamisten’

De recente terroristische aanslagen door moslims in Frankrijk en Oostenrijk zouden moeten dienen als een waarschuwing voor Europeanen die sinds lang flirten met extremistische moslimpolitici en -organisaties en hen steunen.

Deze waarschuwing klonk de afgelopen weken door een groeiend aantal schrijvers, politieke analisten en politici in Arabische en islamitische landen. De belangrijkste boodschap die ze naar de Europeanen sturen: de politieke islam is niet alleen een bedreiging voor niet-moslims, maar ook voor moslims en Arabieren.

Europeanen moeten wakker worden en de confrontatie aangaan met de moslimextremisten. De Saoedische schrijver Mohammed al-Sheikh zei hierover:

Politieke islamorganisaties zijn de reden voor het verspreiden van haat en terrorisme in de wereld. Politiek-islamitische organisaties zijn de aanleiding om terrorisme en haat te bestendigen. Deze organisaties zijn in de meeste islamitische landen verboden, terwijl Europa, vooral Groot-Brittannië, ze omarmt en hen in staat stelt vrij te opereren. Europeanen kunnen enkel zichzelf hiervoor de schuld geven.

Abdel Moneim Ibrahim, een vooraanstaand politiek analist uit Bahrein, schreef dat Frankrijk de prijs betaalt voor het opvrijen van de politieke islam:

Betaalt Frankrijk echt de prijs voor zijn zelfgenoegzaamheid en zijn lakse veiligheidshandhaving op de tientallen terroristische organisaties die opereren onder de dekmantel van liefdadigheids- of islamitische samenlevingen, het memoriseren van de Koran of het onderwijzen van de Arabische taal, evenals tientallen imams in Franse moskeeën die aanzetten tot geweld en haat en sympathiseren met jihadistische terroristische groeperingen? Dit is waar. Frankrijk draagt ​​een deel van de verantwoordelijkheid voor het niet sluiten van deze verdachte verenigingen onder het voorwendsel van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religies. De Franse regering weet heel goed dat er verdachte islamitische regeringen en organisaties zijn die momenteel terroristische daden steunen in Frankrijk. Het weet heel goed dat Turkije – in het bijzonder de regering van [de Turkse president Recep Tayyip] Erdogan – en Qatar – degenen zijn die het terrorisme voeden en ondersteunen met geld uit Frankrijk en de rest van de Europese landen. Turkije en Qatar vertrouwen op verdachte verenigingen die onder toezicht staan ​​van de Moslimbroederschap en andere terroristische organisaties zoals al-Qaeda en ISIS.

Als Frankrijk blijft flirten met de politieke islam, waarschuwde Ibrahim, ‘zullen de onschuldige Fransen een zeer hoge prijs blijven betalen’. De Palestijnse politiek analist Adli Sadeq wees erop dat in veel westerse landen de organisatie van de Moslimbroederschap nog steeds werd behandeld als een ‘gematigde politieke beweging’.

Veel landen, zei Sadeq, hebben geweigerd de Moslimbroederschap aan te wijzen als een terroristische organisatie omdat ze het ten onrechte als een ‘gematigde’ groep beschouwen. ‘Het heeft geen zin om te zeggen dat de Moslimbroederschap centristisch en gematigd is’, stelde hij. ‘Er is geen verschil tussen hen en de jihadistische groeperingen.’

Tunesische krantenredacteur en politiek analist Alhashimi Nawiri riep westerse landen op om hun relaties met islamitische organisaties opnieuw te evalueren:

Het is duidelijk geworden dat deze [islamitische] organisaties, in hun ideologische diepgang, fascistische groeperingen zijn die niets te maken hebben met democratische waarden. De schade die het Westen begint te voelen, heeft grote gevolgen voor de samenhang van zijn samenlevingen en staten. Dit is het resultaat van het omarmen en koesteren van deze [islamitische] politieke bewegingen. De aanwezigheid van deze groepen in westerse landen begint een schaduw te werpen over miljoenen moslims die daar wonen en die (na elke terroristische aanslag) hun onschuld moeten bewijzen en duidelijk moeten maken dat de islam onschuldig is aan deze groepen en hun daden.

Hailah al-Mashouh, een Saoedische columniste en politiek analist, nam Frankrijk ook onder de arm vanwege zijn verzoenende beleid ten aanzien van islamitische organisaties:

Het lijdt geen twijfel dat het eerdere beleid van Frankrijk, toegeeflijk voor [moslim] extremisten, heeft bijgedragen aan de huidige golf van terrorisme, evenals aan wetgeving die het recht op asiel en immigratie garandeert voor elke expat op zijn grondgebied.

Ze adviseerde de Europese Unie om alle politieke islamitische groeperingen te verbieden en te criminaliseren, vooral die die zijn aangesloten bij de Moslimbroederschap, en zei dat een dergelijke stap een effectief wapen zou zijn om terrorisme te bestrijden. “Er is geen doorslaggevende oplossing voor de [terroristische] aanslagen, behalve door extremistische groeperingen te criminaliseren en te verdrijven”, benadrukte al-Mashouh.

De westerse landen, zo voegde ze eraan toe, moeten leren van het harde optreden van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten tegen de met de Moslimbroederschap gelieerde groepen, die uit de twee landen zijn verdreven. Het niet verdrijven van deze groepen uit Frankrijk en andere westerse landen, zo waarschuwde ze, zal leiden tot meer geweld en aderlating.

De Muslim World League, een pan-islamitische groep wiens verklaarde doel is om de ware boodschap van de islam te verduidelijken door ‘gematigde waarden te bevorderen die vrede, tolerantie en liefde bevorderen’, waarschuwde dat de politieke islam een ​​extremistische, gevaarlijke en gewelddadige ideologie is.

“De ideeën van de politieke islam zijn gebaseerd op het verspreiden van haat, inmenging in de aangelegenheden van staten en het beïnvloeden van hun nationale cohesie, en het aanzetten tot geweld daarin om de politieke agenda te passeren”, zei de groep in een duidelijke boodschap aan Frankrijk, Oostenrijk en andere westerse landen en degenen die groepen en figuren van de Moslimbroederschap omarmen en versterken.

De groep waarschuwde dat islamisten erin zijn geslaagd hun politieke projecten in niet-moslimlanden uit te voeren onder de paraplu van het opleiden van moskeepredikers en het financieren van islamitische liefdadigheidsinstellingen. Verschillende andere prominente Arabische en islamitische mediapersoonlijkheden en politieke analisten adviseerden de Europeanen om op hun hoede te zijn voor de financiële en politieke steun die de aan de Moslim Broederschap gelieerde groepen ontvangen uit Turkije, Iran en Qatar.

Faisal Abbas, hoofdredacteur van Arab News, zei dat de ‘kwaadwillende handen’ van Turkije de moslimterroristen in westerse landen helpen. ‘Het misbruik van religie om punten te scoren is altijd de geprefereerde methode geweest van deze kwaadwillende regimes, en misschien is Iran een professional op dit gebied’, merkte Abbas op. ‘Ze gebruiken religie voor politiek gewin en om haat en opruiing aan te wakkeren. ‘We maken moeilijke en gevaarlijke tijden door.’

Abbas’ waarschuwing over de rol van Turkije, Iran en Qatar bij het financieren en ondersteunen van islamitische groeperingen en individuen in westerse landen werd gedeeld door de Tunesische schrijver Al-Habib al-Aswad, die schreef dat’ terrorisme is veranderd in een industrie die wordt geleid door islamisten die de wereld willen regeren en die nog steeds denken in de logica van islamitische veroveringen en ongelovigen.’

Al-Aswad waarschuwde dat Turkije en Qatar islamitische organisaties, milities en mediakanalen in het Westen hebben gefinancierd en zei: ‘We naderen een nieuwe golf van terrorisme die gewelddadiger zou kunnen zijn dan de vorige.’ We zien nu een groot aantal Arabieren en moslims waarschuwen voor het duidelijke en aanwezige gevaar dat het islamisme vormt voor veel verschillende samenlevingen.

Deze individuen tonen moed en overtuiging door dit publieke standpunt in te nemen. Hun advies, dat westerse staten islamitische organisaties in Europa moeten uitroeien, is van levensbelang. Verdere verzoening van terroristen zal een direct resultaat hebben: meer onthoofdingen en moorden in de straten van Europese hoofdsteden en steden.

Een reactie achterlaten