“Ik had het gevoel dat je de kern van onze beschaving naderde en dat was pakkend”

“De filantropische cultuur in Israël is opvallend, die dienstbaarheid aan de eigen gemeenschap, ook op dat vlak zijn er voor ons lessen te leren”

“Het is evident dat links om electorale redenen de kritiek op Israël vooruitschuift”

Wat is je bijgebleven van je bezoek een Haifa? (uit Joods Actueel)

“In Haifa hebben we de Technion universiteit bezocht en dan zie je dat we achterop hinken en geen klein beetje. Ze staan onvoorstelbaar ver met hun startups, ze hebben daar de juiste mentaliteit voor. De stad Haifa is toonaangevend op het gebied van integratie van de verschillende gemeenschappen. Mijn collega, burgemeester Yona Yahav, toonde me foto’s hoe jaren geleden de symbolen van de drie grote wereldgodsdiensten in een park geplaatst werden als symbool van de totale co-existentie. Twintig procent van de studenten aan Technion zijn Arabieren, maar daar tegenover staat dat maar één procent van de startupgeneratie uit de Arabische gemeenschap komt. Daar is dus nog werk aan de winkel. (…) Het politieke proces biedt op dit ogenblik weinig vooruitzichten maar Yahav redeneert dat als burgers in zijn stad en elders in het land een toekomst kunnen uitbouwen waarbij een Arabier nergens ter wereld beter kan leven dan in Israël, dit kan bijdragen tot een betere verstandhouding. Per slot van rekening hebben Arabieren niet zoveel landen in hun omgeving die democratisch zijn, die zo divers zijn en die hen economische perspectieven bieden.