Alles valt te overleven, behalve de dood.

·    Cynicus: iemand die overal de prijs en nergens de waarde van kent.

De dapperste man is bang van zichzelf.

Als een vrouw zegt dat ze niet gevleid kan worden, zeg haar dan dat het waar is, dan voelt ze zich gevleid.

Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar.

·    De kracht van de vrouw is, dat geen psychologie haar kan verklaren. Het karakter van een man laat zich ontleden, een vrouw kan men enkel aanbidden.

De kunst begint eerst daar, waar de nabootsing eindigt.

De reden dat we zo graag achter de geheimen van anderen komen is, dat het de aandacht van onze eigen geheimen afhoudt.

·    Een beetje oprechtheid is gevaarlijk, en een heleboel absoluut noodlottig.

Een dromer is iemand die alleen zijn weg bij maanlicht kan vinden en zijn straf is dat hij de dageraad eerder ziet dan de rest van de wereld.

Een gentleman is een man die een ander nooit zonder opzet beledigt.

Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt is de moeite van het bekijken niet waard.

Een klein beetje ernst is gevaarlijk, en grote ernst is absoluut fataal.

Een man over wie veel gepraat wordt, is altijd aantrekkelijk.

·    Een sentimenteel mens is eenvoudig iemand die de luxe van een emotie wil hebben zonder ervoor te betalen.

Een zaak is niet noodzakelijkerwijs rechtvaardig omdat een mens er voor sterft.

Eenvoudige genoegens zijn de laatste toevlucht van de ingewikkelde naturen.

Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling.

Enkel oppervlakkige mensen hebben jaren nodig om een emotie te overwinnen. Wie zichzelf meester is, beëindigt een zorg even makkelijk als hij een plezier kan uitvinden.

Er bestaat niet zoiets als een voorteken. Het lot zendt ons geen herauten. Het is daar te wijs of te wreed voor.

Er is geen zonde behalve domheid.

Er is maar een ding ter wereld erger dan beroddeld te worden, en dat is niet beroddeld te worden.

De tragedie van de ouderdom is niet dat men oud is, doch dat men jong is.

De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig.

De werkelijkheid van het leven kent geen grote of kleine dingen. Alle dingen zijn gelijk in waarde en belangrijkheid.

·    Er zijn maar twee soorten mensen die werkelijk fascinerend zijn: mensen die absoluut alles weten en mensen die absoluut niets weten.

Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor wanneer ze weggaan.

Er zijn veel dingen die we zouden weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oprapen.

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man.

Gezegend zij die niets te zeggen hebben en hun mond houden.

Goede voornemens zijn cheques die mensen innen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen.

Het enige wat men met goede raad kan doen is ze doorgeven: men heeft er zelf immers niets aan.

Het is een heel gevaarlijk iets om zijn vrienden te kennen.

Het is eenvoudig monsterachtig hoe de mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn.

Hij moet heel achtenswaardig zijn. Ik heb zijn naam nooit eerder gehoord en dat spreekt boekdelen.

Hoe minder er over de pijnlijke aspecten van het leven gepraat wordt, hoe beter.

Iedere roddel is gegrond op een immorele zekerheid.

Iedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te leven.

Iemands werkelijke leven is zo vaak het leven dat hij niet leidt.

·    Ik ben de enige persoon ter wereld die ik graag door en door zou kennen, maar ik zie er op het ogenblik nog geen kans toe.

Ik ben eigenlijk al een beetje te oud om nog een goed voorbeeld te geven, maar ik heb nog altijd grote bewondering voor mensen die zoiets doen.

Ik ben graag de enige die praat; het spaart tijd en voorkomt argumenten.

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten.

Ik denk soms dat God zichzelf bij het scheppen van de mens enigszins overschat heeft.

Ik houd meer van mensen dan van principes en ik houd meer van mensen zonder principes dan van wat ook ter wereld.

·    Ik kies mijn vrienden uit voor hun uiterlijk, mijn kennissen voor hun contacten en mijn vijanden voor hun intellect.

Ik verbaas mijzelf voortdurend, dat is het enige wat het leven de moeite waard maakt.

In het begin verzet een vrouw zich tegen de stormloop van een man, maar aan het eind verhindert zij zijn terugtocht.

In sommige tijden schijnt droefheid voor mij de enige realiteit te zijn.