·       Kinderen beginnen met van hun ouders te houden; als ze ouder worden beoordelen zij hen; soms vergeven ze hen.

Mensen die hun vingers verbranden kunnen niet met vuur spelen.

Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste.

Moraal is eenvoudig de houding die we aannemen tegenover mensen aan wie we een persoonlijke hekel hebben.

Na een goed diner kan men iedereen vergeven, zelfs zijn eigen familieleden.

Natuurlijk was Amerika al dikwijls voor Columbus ontdekt, maar men had dat steeds weer in de doofpot weten te stoppen.

Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.

Niets heeft zoveel van onschuld weg als een onbescheidenheid.

·        Niets maakt iemand zo ijdel als te vernemen dat hij een zondaar is.

Niets slaagt zo goed als overdaad.

Om je jeugd terug te krijgen, hoef je alleen maar je dwaasheden te herhalen.

Iemand’s echte leven is meestal het leven dat hij niet leidt.

Ontevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens of volk.

Persoonlijkheden, niet principes brengen een tijdperk in beweging.

Plicht is wat men van anderen verwacht.

Slechte kunstenaars zijn altijd bewonderaars van elkanders werk

Leven is een van de zeldzaamste dingen in de wereld. De meeste mensen bestaan, meer niet.

Spijtig genoeg kan ik op je uitnodiging niet ingaan. Ik heb die dag namelijk een totaal onbelangrijke afspraak.

Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt.

Telkens als mensen met me over het weer praten weet ik eigenlijk wel zeker dat zij iets anders bedoelen.

Toeschouwer worden van je eigen leven betekent dat je aan het lijden des levens ontsnapt.

Vertrouw nooit een vrouw die u haar ware leeftijd vertelt; een vrouw die u dat vertelt is in staat u alles te vertellen.

Voorzichtigheid is wat we bij de anderen lafheid noemen.

Vroeger hadden we de pijnbank. Tegenwoordig hebben we de pers.

Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd. Dat is het verschil tussen de seksen.

Wanneer een mens iets door en door doms doet, gebeurt dat altijd uit de edelste motieven.

Wanneer men de waarheid spreekt kan men er zeker van zijn dat men daar vroeg of laat op betrapt wordt.

Wat ons bittere beproevingen toeschijnen, zijn dikwijls verhulde zegeningen.

We zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken.

Wees niet bang voor het verleden. Geloof de mensen niet als zij je vertellen dat dat onherroepelijk voorbij is.

Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven.

Werk is de vloek van de drinkende klasse.

Wie het leven artistiek hanteert, heeft zijn hersens als hart.

Wie noemt zich arm, die zich geliefd weet?

Zelfopoffering is iets wat bij de wet verboden zou moeten worden. Het is zo demoraliserend voor de mensen voor wie men zich opoffert.

Zelfverwijt is een vorm van luxe, wie zichzelf iets verwijt, ontneemt de ander daar het recht toe.

Zichzelf te beminnen is het begin van een levenslange romance.

Zij die enig verschil zien tussen ziel en lichaam hebben geen van beide.

·        Zo’n eeuwigdurende smile is op de duur veel vermoeiender dan een permanente frons.

Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten, zijn ze seniel.

Zolang een vrouw er tien jaar jonger uit ziet dan haar dochter, voelt ze zich tevreden.

Zolang oorlog beschouwd wordt als slecht, zal hij altijd zijn bekoringen hebben. Eerst wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal hij ophouden populair te zijn.

Wie beweert dat hij het leven heeft uitgeput, die is uitgeput door het leven.