De alom gerespecteerde banaliteit van het kwaad

Een mogelijke titel voor een essay: Over de fysieke realiteit van de leugen. Aantonen dat de leugen, hoe arbitrair ook, groeit, zich vertakt, zich organiseert, zich aftekent en steunpunten vindt, en vanaf een zeker stadium de plaats inneemt van de feiten, zichzelf omzet tot een feit, en vanaf dan een onweerstaanbare druk uitoefent op heel de wereld, inclusief op zijn eigen auteur.