Het is waar dat moslims over de hele wereld cultureel heterogeen zijn. Pakistaanse moslims vertonen bijvoorbeeld meer culturele overeenkomst met Indiase hindoes dan met Arabische moslims, die op hun beurt weer meer culturele gelijkenis vertonen met Arabische christenen dan met Indonesische moslims, enzovoort.
Maar sommige elementen van de moslimcultuur zijn universeel. Eid wordt in alle moslimgemeenschappen gevierd, en de iftar-feesten (maaltijd bij zonsondergang na het einde van een vastendag) tijdens de ramadan zijn normaal in alle moslimsamenlevingen. Het zijn rituelen zoals alle andere: de kinderen krijgen geschenken of geld, mensen nemen een dag vrij om op pad te gaan en families en vrienden komen bij elkaar om samen te eten en elkaar te spreken. Tijdens deze feesten en vieringen verschuift het accent van ideologie naar gemeenschap, en hier komt een belangrijk onderscheid om de hoek kijken: de islam is een ideologie. Moslims vormen een gemeenschap.
Ideologieën drijven mensen uit elkaar. Gemeenschappen brengen mensen samen.

Een reactie achterlaten