Mensen zijn veel meer dan d ideeën waarin ze geloven, of waarin ze denken te geloven. Zoals de Pakistaanse feministe Alishba Zarmeen zegt: ‘De meeste mensen zijn moreler dan de boeken die ze voor heilig houden.’ Degenen die werkelijk in overeenstemming met de grondslagen van hun heilige boeken leven, vormen een minderheid, zij het een omvangrijke minderheid, in het geval van de moslims. Natuurlijk is er de kwestie van de Koran als het onfeilbare, directe woord van Allah dat voor altijd geldig blijft, maar zo zagen veel Joden de Tora ooit ook. Bovendien zijn er al hervormingsgezinde groeperingen en individuen die de claim van de goddelijke auteur in twijfel beginnen te trekken.

Een reactie achterlaten