p. 78 …

Gedachtenblokkades, overinclusie. Vaagheid, overspeculatie, wollig denken, confabulatie, woordsalade, zich afsluiten, afasie. Achtervolgingswaan. Catatonische stupor, automatische volgzaamheid, affectieve vervlakking, verzwakt ik/jij-besef, verstoord bewustzijn, losse of duistere associaties. Depersonalisatie. Grootheids- of centrumwaan, dwangstoornissen, ritualisme. Hysterische blindheid. Promiscuïteit, Solipsisme of extatische buien (zeldzaam).