De kleine stad (1)

jul 3, 2012

Maar hier ontmoette hij een frisse, naïeve zindelijkheid, een ongekunstelde natuur in de onbeschadigde, originele verpakking. Die aan onnozelheid grenzende zoete en oorspronkelijke eenvoud van voorstellingen, gevoelens en uitingen, die door de kleinsteedse couleur locale werd verlangd. Elisabeth als geliefde werd voor hem de organische completering van het op zich minderwaardige, alhoewel door zijn nieuwheid exotisch aandoende landschap.

Alles wat hij zei, was voor haar openbaring en verkondiging. Wanneer ze de betekenis van zijn vaak niet heel eenvoudige stellingen niet meteen kon volgen, nam ze genoegen met de warmte van zijn toon. Alleen al in zijn gezellige kamer te zijn maakte haar blij en trots. De indruk van een enigszins pedant gevoerd, gedegen bohémienhuishouden was volledig geslaagd. Stil en vol effect scheen de lamp onder de kleurige zijden lap. Portretten en boeken keken gewichtig vanaf de muur.