Wees helemaal waar je bent, waar het ook is. Als je je hier-en-nu onverdraaglijk vindt en je wordt er ongelukkig van, dan kun je drie dingen doen: je onttrekken aan die situatie, de situatie veranderen of die volkomen aanvaarden. Als je de verantwoordelijkheid voor je leven op je wilt nemen, moet je uit een van die drie mogelijkheden kiezen en je moet dat nu doen. Daarom moet je de consequenties aanvaarden. Geen uitvluchten, geen negativiteit. Geen psychische vervuiling. Houd je innerlijke ruimte schoon.

Als je echt niets kunt doen om je hier-en-nu te veranderen en je kunt je ook niet aan de situatie onttrekken, aanvaard je hier-en-nu dan totaal door al je verzet te laten varen. Het onware, ongelukkige zelf dat zich graag ellendig voelt, graag geërgerd is of medelijden heeft met zichzelf, kan dan niet overleven. Dat heet overgave. Overgave is geen zwakheid. Er zit grote geestelijke kracht in. Alleen iemand die zich heeft overgegeven, heeft geestelijke macht. Door overgave bevrijd je jezelf innerlijk van de situatie. Dan kan het gebeuren dat de situatie verandert zonder dat je er iets voor hoeft te doen. In elk geval ben je ervan bevrijd. Of is er iets dat je ‘zou moeten’ doen maar niet doet? Kom dan overeind en doe het. Of aanvaard je inactiviteit of passiviteit op dit moment helemaal als dat je keuze is. Geef je helemaal. Geniet ervan. Wees zo lui of inactief als je kunt. Als je je helemaal geeft en volledig bewust bent, houd je er snel mee op. Of misschien niet. In elk geval is er geen innerlijk conflict, geen verzet, geen negativiteit. Heb je last van stress? Heb je het zo druk met in de toekomst aan te komen dat het Nu gereduceerd is tot een middel om er te komen? Stress wordt veroorzaakt doordat je ‘hier’ bent maar ‘daar’ wilt zijn, of doordat je in het heden bent terwijl je in de toekomst wilt zijn. Het is een gespletenheid die je innerlijk verscheurt. Het is krankzinnig zo’n gespletenheid in jezelf te scheppen en daarmee te leven.
Het feit dat alle andere mensen het ook doen maakt het niet minder krankzinnig.