‘We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst’

‘We mogen vooral niet woedend worden, want woede bevordert het wij-zijgevoel,’ schrijft Jean-Marie Dedecker na Nice. ‘Ik wil echter niet knuffelen, bidden en rouwen, maar vloeken van woede en machteloosheid.’

Het regent straks weerom stille minuten en stille tochten, aangevoerd door een stoet van politieke wegkijkers. De sluizen van het gemoed worden weer wijd opengezet, maar ik heb genoeg van het emotioneel exhibitionisme van zoetwaterpolitici en hun lege zegjes, die nu hun naïeve hoofd kunnen steken in het warme zand van Nice, onderaan de Promenade des Anglais. We mogen van hen vooral niet woedend worden, want woede bevordert het wij-zijgevoel. Ik wil echter niet knuffelen, bidden en rouwen, maar vloeken van woede en machteloosheid. Ik begin stilaan Winston Churchill te geloven: ‘Islam is as dangerous in a man as rabies in a dog.’

Ik word doof voor het discours van de vergoelijkingslobby die de schuld niet bij de islam legt, maar bij onze racistische westerse maatschappij. Terreur wordt door die Gutmenschen beschouwd als een afweermechanisme, een compensatie voor de afwijzing door onze samenleving, de weerwraak van de kanslozen. De slachtoffercultuur van de multiculturaliteit. Het verplichte rouwproces van die hypocriete schuldbeleving moeten we nu weerom ondergaan. Ik weiger echter christelijk ten onder te gaan aan barmhartigheid. Het westers Waterloo. We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst, terwijl ongelovigen onschuldig geslacht worden met de halsnede van een achterlijke religie, of met een vermaledijde truck. “The trucks” tweet Ezra LevantThey keep attacking people. But not all trucks. Just a tiny minority. They are not even real trucks.”

Ik heb genoeg van de banale oorlogsretoriek van het Frans onderdeurtje François Hollande. Exorcisme van de eigen onmacht om de regie van de angst beheersbaar te houden en zand in de ogen te strooien van de verontwaardigde burger. De tunnelvisie van een linkse elite die net zo blind bleef voor de islam als destijds voor het communisme.

Europa heeft het onheil over zichzelf afgekondigd, schreef de betreurde journaliste Pamela Hemelrijk al op 18 december 2005 in haar artikel “Oil for immigration” voor ANP. Uit angst dat de oliekraan nog een keer zou dicht gaan zoals in 1973 sloot de Europese Gemeenschap in 1975 een Euro-Arabische convenant af om de Arabische olieboeren te vriend te houden: de Resolutie van Straatsburg. “Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht. De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie… In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding de hoogste prioriteit te geven. De pers moet worden ingeschakeld om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten, en de academische wereld moet worden gemotiveerd om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de islam te stimuleren. Het staat er allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement… Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal dezelfde zoetsappige clichés bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier maar in heel West-Europa…Ze leken wel gehypnotiseerd ! Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid! Oil for immigration, als het ware! Voor zover ik nog niet islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob was ik al lang, en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de zelfmoordmaniakken in ons Europarlement.”

We zijn nogmaals een decennium later en hebben het nog niet begrepen. Ik walg dan ook van het cyclisch medeleven van de Europese Mandarijnen die de veerdienst over de Middellandse Zee organiseren uit landen die ons haten, en nu in gespleten verontwaardiging hun rouwbeklag. Terrorisme-expert Peter Knoope in Knack: “We hebben geen idee van wat zich aan het ontwikkelen is, de woede, de ontevredenheid, de antiwesterse sentimenten. Onder dat kleine groepje van mensen dat gemobiliseerd wordt door IS en daadwerkelijk de stap naar barbaars geweld wil zetten, zit een zee van mensen die goed begrijpen waarom die mensen dat doen. Ze blijven hangen als een zwaard van Damocles boven onze hoofden.”

IS-supporters die juichen om het bloedbad aangericht door een soldaat van het kalifaat op de zondige en ongelovige kruisvaarders die kuierden op een promenade. Een geestesgestoorde kindermoordenaar met de handleiding van Al Qaeda. Allah Akbar, van de Arabische lente tot de Europese winter. Er loopt een rode draad door de waanzin. Vele lone wolfs vormen een roedel. Uit Nice vertrokken er zo’n 100 jihadi’s naar Syrië. In Albanië bestaat de bevolking voor tachtig procent uit moslims. Syriëgangers tussen 17 en 35 jaar gaan er de cel in, vervolgd door een vrouwelijke openbaar aanklager. Hier krijgen de barbaarse oorlogsmisdadigers een esoterische deradicaliseringsessie van een welzijnsknuffelaar.

Open je ogen vooraleer terreur ze sluit. De Nederlandse journalist Harold Doornbos: “Zolang Westerse democratieën weigeren echte en effectieve anti-terreurmaatregelen te nemen is het echte gevaar dat bij elke IS-aanslag de westerse bevolking steeds intoleranter wordt. Uiteindelijk komt extreemrechts aan de macht middels verkiezingen, waarna we onze vrijheid kwijt zijn en de Clash of Civilisations tussen Westen en Oosten pas echt begint. Dus: of nu echt terreur en terroristen aanpakken of anders is het op termijn einde oefening van de democratie.”

Beter kan ik het niet verwoorden. Als de overheid haar burgers niet beschermt, worden in een ongewapende samenleving de straten geregeerd door de fysiek sterksten en de moreel zwaksten. Eerst naar links, en dan naar rechts kijken vooraleer je de straat oversteekt, zei mijn moeder zaliger altijd tegen haar zeven koters. Zelfs die wijsheid is met een fatwa van de promenade gemaaid.