Uit “De plaats die ik nooit heb verlaten” – Tobias Schiff (1925-1999)

ik herinner mij
het was zomer
mijnheer Pollack
een grote textielfabrikant uit Amsterdam
die veel huizen bezat
ging naar deze of gene gevangene
hij nam een stukje papier en schreef daarop
            ‘ik verkoop je een huis
             gelegen in die straat in Amsterdam
             met dat huisnummer’
hij noteerde de naam van de gevangene
en daarna tekende hij
zo had hij 2 weken lang een half brood per dag
     in ruil voor een huis
hij heeft onder die voorwaarden
verscheidene huizen verkocht
en toch is hij een paar maanden later gestorven
na de oorlog heb ik in Antwerpen zijn zoon ontmoet
op het einde van de jaren ’50
ik vertelde hem dat verhaal
niemand is ooit een huis komen opeisen
                 dat geruild was voor een homp brood
de kopers van de huizen
zijn niet levend uit het kamp gekomen