Uit “De eeuwige terugkeer van het fascisme” van Rob RIEMEN, Nederlands filosoof

Een politiek fenomeen dat met het einde van de oorlog niet is verdwenen en dat we nu mogen omschrijven als de politisering van de geestesgesteldheid van de massamens. Het is een politiek van volksmenners die geen andere motieven meer kennen dan de handhaving en uitbreiding van hun macht, die daartoe ressentiment exploiteren, zondebokken aanwijzen, haat verspreiden, een intellectuele leegte verbergen achter uitgeschreeuwde slogans en gescheld, en met hun populisme het opportunisme in de politiek tot kunst verheffen.