Ik had eens gelezen, ik wist niet meer waar – bij Schopenhauer misschien – dat je door middel van seks in contact kwam met het Ding an Sich, de grondstof van de verschijnselen, de kern van de waarheid, datgene wat door de intellectuele illusies verborgen blijft.