The Origins of Totalitarianism (1951) – Hanna Arendt

De manipulatie gebeurt o.a. via propaganda, een mechanisme dat Arendt uitgebreid aantoont. Ze beschrijft hoe machthebbers via leugens, halve waarheden en alternatieve feiten de taal proberen te gebruiken voor propagandadoeleinden.

“Het ideale object van het totalitaire bewind is niet de overtuigde nazi of de toegewijde communist”, zo klinkt in haar boek, “maar de mensen voor wie het onderscheid tussen feiten en fictie, waar en niet waar, niet langer bestaat.”