Uit Knack digitaal 19/05/2016

Wie regelmatig sport, vermindert de kans op de ontwikkeling van verschillende soorten kanker waaronder slokdarm, nier- en leverkanker. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek in Europa en de Verenigde Staten.

Onderzoekers van twee kankeronderzoeksinstituten in de Verenigde Staten analyseerden de gegevens van 1,44 miljoen mensen tussen 19 en 98 jaar die deelnamen aan twaalf verschillende studies.

Gemiddeld werden de testpersonen elf jaar lang gevolgd. Tijdens die periode ontwikkelden 187.000 van hen een bepaalde vorm van kanker. Uit de recente analyse blijkt dat de meest fitte personen een kleinere kans hebben om 13 van 26 soorten kanker te ontwikkelen.

Het risico om zeven types kanker te ontwikkelen ligt zelfs twintig procent lager voor de tien procent meest fitte mensen dan voor de tien procent minst fitte personen.

De onderzoekers bevestigden wat reeds bekend is: de link tussen bewegen en de betere bescherming tegen darm-, borst- en baarmoederkanker. Aan die lijst hebben ze nu nog tien andere kankers toegevoegd.

Het risico op de ontwikkeling van slokdarmkanker, leverkanker, nierkanker, maagkanker en bepaalde vormen van bloedkanker is beduidend lager voor de mensen die vaak sporten. Een kleinere afname van het risico, maar toch nog significant, werd opgetekend voor multipel myeloom en kanker ter hoogte van het hoofd, de nek, de endeldarm en de blaas.

Volgens de studie geldt de link tussen bewegen en het verminderd risico op deze kankers zowel voor personen met een normaal gewicht als voor personen met overgewicht, voor rokers en voor niet-rokers.

Er werd ook een kleinere kans waargenomen op de ontwikkeling van longkanker, maar dit gold enkel voor rokers en ex-rokers, niet voor mensen die nooit een sigaret hebben aangeraakt. Hoe dit komt, wordt nog verder onderzocht.

De onderzoekers zien heel duidelijke bewijzen voor de positieve effecten van beweging op het voorkomen van kanker. Ze vinden dan ook dat het stimuleren van meer sport een sleutelrol moet krijgen in de publieke gezondheidscampagnes om de ontwikkeling van kanker te voorkomen of de ziekte beter te controleren.

De onderzoekers geven nog mee dat ‘bewegen’ onder meer wandelen, zwemmen of lopen kan zijn. Deze bewegingsactiviteiten zouden per week minimum 150 minuten in beslag moeten nemen om van de positieve effecten te kunnen genieten.